Alts càrrecs i directius

Pilar Saura Agel Gerent
Pilar Otermin Vallejo Directora Assistencial
Joan Cunill Ollé Adjunt a la Direcció Assistencial
i responsable d’Atenció Sociosanitària
Albert Monterde Martínez Director d’Infermeria
Ona Madueño Grifols Directora Economicofinancera
Cèlia Garcia Gonzàlez Directora de Gestió
Francesc Mateo Furaste Director de Recursos Humans
Jordi Piera Jiménez Director d’Innovació, Recerca i Tecnologies
de la Informació
Olga Ruesga Fernández Directora de Comunicació i Atenció a l’Usuari

Setembre 2016 Recursos Humans

Català