Auditories

EFQM és un sistema d’avaluació i gestió de la qualitat de la Foundation European for Quality of Management orientat cap a l’excel·lència.

La Generalitat de Catalunya va publicar el Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l'acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda i el procediment d'autorització d'entitats avaluadores. Al 2013 es publica la resolució SLT/79/2013, de 21 de gener, per la qual s’actualitzen els estàndards d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya. En el marc d’aquesta normativa i per donar-ne compliment l’Hospital Municipal de Badalona passa auditoria externa els dies 27, 28 i 29 de gener de 2014. Els resultats d’auditoria, pendent de la ratificació per part del Comitè d'Acreditació de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, els podeu consultar al document adjunt.

Model EFQM
Hospital Municipal Acreditació 2014 [pdf]
CAP Apenins-Montigalà Acreditació 2016 [pdf]
CAP Martí i Julià Acreditació 2016 [pdf]
CAP Montgat-Tiana Acreditació 2016 [pdf]
CAP Morera-Pomar Acreditació 2016 [pdf]
CAP Nova LLoreda 8 Acreditació 2016 [pdf]
CAP Nova LLoreda 10 Acreditació 2016 [pdf]
CAP Progrés-Raval Acreditació 2016 [pdf]
Altres normes
ISO Recursos humans [pdf]

Novembre 2016 Unitat de Qualitat

Català