Central de resultats

La Central de Resultats és un instrument que mesura, avalua i difon els resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). La Central de Resultats també mesura, avalua i difon informació dels centres de recerca biomèdica i instituts d’investigació sanitària. Podeu trobar tota la informació a l’enllaç següent:
Central de resultats - CatSalut-

Novembre 2016 Unitat de Qualitat

Català