Subvencions

Són aportacions rebudes i/o concedides majoritàriament procedents d’Administracions públiques, destinades a fomentar i finançar determinades activitats i/o projectes d’inversió o a coadjuvar les despeses d’explotació del receptor.

Subvencions i ajudes públiques rebudes any 2015 [pdf]
Subvencions i ajudes públiques rebudes any 2016 [pdf]
Subvencions i ajudes públiques rebudes any 2017 [pdf]

Juny2018 Direcció Econòmicofinancera

Català