Canals de participació

Posem a disposició de la ciutadania diferents canals per expressar l’opinió amb relació als nostres serveis i per participar en diferents àmbits de l’organització, com els Consells de Salut i el Pla estratègic.

- PER DONAR L’OPINIÓ: mitjançant l’adreça electrònica atenciousuari@bsa.cat , o bé de forma presencial, amb cita prèvia en tots els centres de l’organització. Trobareu més informació a la nostra web, apartat Usuaris – Com donar la vostra opinió.

- PARTICIPAR EN ELS CONSELLS DE SALUT: si sou representant d’una entitat ciutadana, de Badalona, Montgat o Tiana, relacionada amb temes de salut o formeu part d’alguna associació de pacients o familiars d’afectats per alguna malaltia, contacteu amb bsa@bsa.cat i us informarem de com procedir. També establim convenis i col•laboracions, amb les entitats, per treballar en xarxa i coordinar recursos.

- PARTICIPAR EN EL PLA ESTRATÈGIC: cada vegada que iniciem un procés de reflexió estratègica l’obrim a les entitats que formen part dels Consells de Salut, perquè de forma conjunta ens ajudin a identificar fortaleses i oportunitats, detectar necessitats, i establir objectius per als propers anys.

Novembre 2016 Direcció de Comunicació i Atenció a l’Usuari

Català