Memòries d'activitat

Badalona Serveis Assistencials (BSA) edita una memòria anual amb les dades més rellevants de cada any
Podeu consultar en aquest enllaç la darrera memòria.


Memòria 2016
Memòria 2015


Si ho preferiu podeu consultar en línia el resum de les memòries 2015 i 2016.


Resum de la memòria 2016
Resum de la memòria 2015

Juliol 2017 Direcció de Comunicació i Atenció a l’Usuari

Català