Responsabilitat Social

La responsabilitat social integra la gestió ètica i responsable de l’empresa en l’àmbit social, ambiental i econòmic.

Des de l’any 2007 fins a l’abril del 2016 BSA ha obtingut el Certificat de la Norma SA8000:2008 que avalua les actuacions dutes a terme en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient, comunicació amb els grups d’interès i sistema d’homologació de proveïdors. Actualment s’està valorant aplicar un altre sistema de gestió de responsabilitat social.

Així mateix des de l’any 2006 BSA està adherida als 10 Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides.

L’Àrea de Responsabilitat Social també du a terme accions vinculades amb participació ciutadana i cooperació, entre d’altres aspectes.

Podeu consultar diversos documents tant en aquest portal com a la pàgina web de BSA, Responsabilitat Social www.bsa.cat


Política de Responsabilitat Social de BSA [pdf]
Codi Ètic de BSA [pdf]
10 Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides (respecte als drets humans, drets laborals, medi ambient, lluita contra la corrupció) [pdf]
Consells de Salut [pdf]

Novembre 2016 Responsabilitat Social

Català