Pla Estratègic

El Pla estratègic de Badalona Serveis Assistencials és l’eina que marca les fites a assolir, la visió de futur i els valors compartits. És un Pla que aprova el màxim òrgan de govern: el Consell d’Administració.


Pla Estretègic 2013-2015 [pdf]
Pla estratègic 2013-2015 – Avaluació i resultats [pdf]
Pla Estretègic 2016-2018 [pdf]

Novembre 2016 Direcció de Comunicació i Atenció a l’Usuari

Català